Lipsk, około roku 1996, kilka lat po zjednoczeniu Niemiec.
Z braku pracy ludzie wyjeżdżają z miasta. Postępuje degradacja, domy, zakłady i zamknięte fabryki niszczeją i rozpadają się.
Łódź, około roku 2006, kilka lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Z braku pracy ludzie wyjeżdżają z miasta. Postępuje degradacja, domy, zakłady i zamknięte fabryki niszczeją i rozpadają się. Dziesięć lat różnicy, inny kraj, podobne obrazy obu miast, podobne miasta, te same problemy.
Back to Top